Het zou een goede gewoonte zijn dat van elke externe wedstrijd een levendig verslag zou worden opgetekend. Echter het is een zeldzaamheid dat de weinige schrijvers onder de schakers de belevenissen aan de hele vereniging voordragen. Ik zal de pen weer ‘ns ter hand nemen. Afgelopen vrijdag, in de schaduw van een drietal interne partijen, speelden het derde en het vierde elk hun thuiswedstrijd in de nieuwe locatie. Lees verder...
op 16-10-2017 door Miklos in Extern, ZSG3, Algemeen
Zo, de eerste ronde zit erop! Vrijdag 13 oktober 2017 ontvingen wij de schakers uit Dronten.

Aangezien ZSG4 Denk en Zet 1 op bezoek kreeg, was het een gezellige drukte in de Terp.

Toen de gasten de speelzaal mochten betreden - eerst moest de les aan de jeugd worden afgerond - vielen de monden open van verbazing. Zo'n mooie accommodatie hadden zij zelden gezien.

Goed, om 8 uur werden de klokken aangezet en kon het spel op de wagen. Onze verwachtingen waren nie Lees verder...
op 15-10-2017 door GeW in Algemeen, Extern, ZSG3
Nu ZSG 4, na het bejubelde kampioenschap van vorig jaar, is opgestegen naar de duizelingwekkende hoogten van de derde klasse der Oostelijke Schaakbond, gieren de zenuwen ons door de keel. Het team treedt dit jaar weliswaar aan in een bijna volledig vernieuwde samenstelling, maar ook met een nieuw elan. Bovendien gaan we nu plotseling van vier naar zes spelers! Kor (afscheid) en Tristan (te goed geworden) zijn ons helaas ontvallen, maar we kregen er een echte Arbiter (Gijs), een heuse Chess Queen Lees verder...
op 15-10-2017 door GeW in Algemeen, Extern, ZSG4
Er zijn nogal wat mutaties geweest in ZSG 1, er is per saldo een half team vervangen. Gemiddeld is het team wat minder sterk dan vorig seizoen, door het vertrek van de megakleppers Frijling en Mellema. Handhaving is echter een heel reëel doel. Tot nu toe blijkt dat ook. Na een zwakke ouverture tegen Winterswijk volgde een heel wat geslaagder optreden tegen Staunton. Als het nog beter gaat dan kan het doel natuurlijk worden bijgesteld. Dat is hoe de hazen lopen in het schaken. Lees verder...
op 10-10-2017 door Miklos in Algemeen, Extern, ZSG1
Bas de Boer is al niet meer in te halen met Zomerschaak. Hij staat maar liefst 6 punten voor op 3 een drietal met 12 punten. De strijd om zilver en brons is dus nog wel erg spannend. Zou het al bij Unibet zijn gemeld? Lees verder...
op 29-08-2017 door Miklos in Zomerschaak
Het podium bij Zomerschaak wordt na vijf speelavonden gevormd door Bas de Boer (12), Miklós Hoffer (10) en Ronald Keizer (9). Afgelopen donderdag was er een goede opkomst ondanks het verraderlijk ogend weer. Geert-Jan Rosebeek en Jan Nederpel werden voor het eerst in deze jaargang gesignaleerd. Dit gold ook voor Christian Wijnia, die na een verblijf van een half jaar in Zuidoost-Azië weer terug in Nederland is. Edo Kemper wist van de nul af te komen door Koen Sloof in een zwaarbevochten duel te verslaan. Lees verder...
op 21-07-2017 door Miklos in Zomerschaak
Op een extra algemene ledenvergadering heeft ZSG op 14-07 besloten per september 2017 de activiteiten die waren gehuisvest in De Enk onder te brengen in De Terp.  De vergadering ging afgelopen vrijdagavond akkoord met een voorstel van het bestuur hierover.  Een stemming bleek niet nodig na een uitgebreide toelichting. De leden waren van tevoren geïnformeerd via een brief van de voorzitter waarin plus- en minpunten van de diverse opties de revue passeerden.    Lees verder...
op 18-07-2017 door Miklos in Algemeen, Jeugd
Na vier avonden Zomerschaak heeft Bas 10 punten verzameld. Hij heeft hiermee al een grote voorsprong op de rest van het veld opgebouwd. Het leverde hem gisteravond alvast een lokaal prijsje op - de Zwolse Balletjes, in het kader van de Drents-Overijsselse integratie. Miklós volgt met 8 punten. Henk A heeft op het moment het brons in handen met 6,5 punt. Henk van S komt nu op stoom en scoorde deze avond 2,5 uit 3 - waar eerder een halfje was gesprokkeld. De diesel Ronald blijft ook iemand in de gaten te houden. Lees verder...
op 14-07-2017 door Miklos in Zomerschaak

Aan de voorzitters, secretarissen en contactpersonen van schaakverenigingen aangesloten bij de SGS, OSBO en SBO,

In 2015 heeft de KNSB een enquête onder alle schaakverenigingen gehouden. Als resultaat daarvan is eind 2015 het rapport “De Vitale Schaakvereniging” gepubliceerd. Doel van dit alles is de verenigingen vitaler te maken zodat de georganiseerde schaaksport in Nederland beter op de toekomst is voorbereid. Veel verenigingen hebben te maken met teruggang van het aantal leden in combinatie met vergrijzing van het ledenbestand, zo blijkt onder andere uit de enquête. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk verenigingen in actie komen om deze trend te stoppen en daartoe met name ook gebruik maken van de kennis van anderen. De KNSB is in dit kader voorstander van regionale bijeenkomsten. Het initiatief voor deze bijeenkomsten ligt bij de regionale bonden en hun verenigingen. In de bijeenkomsten kan bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan het creëren van een aanbod vanuit verenigingen dat niet alleen voor ledenbehoud zorgt, maar ook voor nieuwe aanwas. Dit aanbod kan zich bijvoorbeeld richten op jeugd, maar ook op ouderen en zogenaamde zij-instromers of her-intreders (mensen die op jongere leeftijd hebben geschaakt en het na een tijd opnieuw weer willen gaan doen).

 

De SGS, OSBO en SBO hebben het plan opgevat om in toenemende mate te gaan samenwerken. De drie regionale bonden willen dan ook samen zo’n bijeenkomst organiseren, en wel op zaterdag 9 september 2017 in het Denksportcentrum te Apeldoorn.  Adres: Dubbelbeek 24 7333 NJ Apeldoorn, Telefoon: (055) 533 27 66.

De indeling van de dag zal er ongeveer als volgt uitzien:

 

10.30 – 11.00 Aankomst

11.00 – 11.30 Inleiding (het rapport in grote lijnen, door een vertegenwoordiger van de KNSB)

11.30 – 12.30 Twee “success-stories” (JSV Magnus en SV Theothorne)

12.30 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.15 Discussie (op basis van het gepresenteerde)

14.15 – 15.00 “Uitsmijter” in de vorm van een Nederlandse actieve IM/GM, die enerzijds zijn visie geeft op “De Vitale Schaakvereniging” en anderzijds aangeeft “wat ervoor nodig is om IM/GM te worden”

15.00 – 15.30  Sluiting (met drankje).

 

Wij, de besturen van SGS, OSBO en SBO, hopen dat wij op uw komst kunnen rekenen. In verband met de nodige logistieke voorbereiding verzoeken wij u zich uiterlijk 31 augustus 2017 per mail op te geven bij de secretaris OSBO, Miklós Hoffer (mgahoffer@hotmail.com).

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Harm-Theo Wagenaar

Miklós Hoffer

Erik Blom


op 13-07-2017 door Miklos in Algemeen
Geachte leden, Het bestuur wil u graag betrekken bij een tweetal zaken: Een rondje langs de velden maakte duidelijk dat veel leden het jammer vonden dat het Chinese buffet dit seizoen niet meer op de ZSG-agenda stond. Derhalve is het plan opgevat om het alsnog te laten plaatsvinden. De eigen bijdrage is bepaald op € 5,- Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen wat betreft mogelijke huisvesting voor het komende seizoen. Voorzitter Harry ten Klooster zal hierover nog nader informeren. Lees verder...
op 03-07-2017 door Miklos in Algemeen