Het Spionnetje


Het Spionnetje is de digitale nieuwsbrief van het Zwols Schaakgenootschap. De nieuwsbrief is een verkorte, digitale versie van ons oude vertrouwde clubblad, de Spion. De drukkosten voor de Spion, maar ook zeker de geringe bijdragen aan de Spion, heeft het bestuur doen besluiten de overstap te maken naar de digitale nieuwsbrief.

Redactie

De redactie bestaat momenteel enkel uit Harry ten Klooster. wie wil de redactie komen versterken?
Aanleveren van kopij kan via email

Downloaden edities